Τελευταία ενημέρωση στις 09-Απρ-2024

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου του Γιάννη Γκολιδάκη, που βρίσκεται στο ygkolidakis.gr.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Γιάννη Γκολιδάκη εάν δεν συμφωνείτε να αποδεχθείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Άδειες:

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Γιάννης Γκολιδάκης και/ή οι άδειοι του κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό στον Γιάννη Γκολιδάκη. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από τον Γιάννη Γκολιδάκη για την προσωπική σας χρήση υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

Να αντιγράψετε ή να επανεκδώσετε υλικό από τον Γιάννη Γκολιδάκη.

Να πωλήσετε, να ενοικιάσετε ή να υπο-άδειασετε υλικό από τον Γιάννη Γκολιδάκη.

Να αναπαράγετε, να διπλασιάζετε ή να αντιγράφετε υλικό από τον Γιάννη Γκολιδάκη.

Να επαναδιανέμετε περιεχόμενο από τον Γιάννη Γκολιδάκη.

Η συμφωνία αυτή θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας.

Φωτογραφικό υλικό:

Πιστώσεις φωτογραφίας στην ενότητα “Με μια ματιά”: https://www.pexels.com/ και οι αντίστοιχοι συγγραφείς τους.

Πιστώσεις φωτογραφίας στην ενότητα “Εκεί που αρχίζει η περιπέτεια γυμναστικής”: Drone Stories, Σύλλογος Φιλοξενίας και Τουρισμού Ασπροβάλτας Βρασνών https://asprovalta-vrasna.gr/ και οι αντίστοιχοι συγγραφείς τους.

Υπερσύνδεση στο Περιεχόμενό μας:

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικοί φορείς.

Μηχανές αναζήτησης.

Ειδήσεις.

Διανομείς καταλόγων στο διαδίκτυο μπορούν να συνδέσουν τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που υπερσυνδέουν με τους ιστότοπους άλλων καταχωρημένων επιχειρήσεων.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέσουν την αρχική μας σελίδα, τις δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες από τον ιστότοπό μας, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός, (β) δεν υπονοεί ψευδώς ότι ο συνδέσμος έχει υποστήριξη, έγκριση ή έγκριση από το συνδεδεμένο μέρος και τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες του και (γ) εμπίπτει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Θα εξετάσουμε και θα εγκρίνουμε αιτήσεις για σύνδεση από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

Πηγές πληροφοριών για καταναλωτές και/ή επιχειρήσεις που είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ιστότοποι κοινοτήτων dot.com.

Σύλλογοι ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Διανομείς καταλόγων στο διαδίκτυο.

Πύλες διαδικτύου.

Λογιστικά, νομικά και σύμβουλοι εταιρειών.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικοί σύλλογοι.

Θα εγκρίνουμε αιτήσεις συνδέσμου από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας κάνει να φαίνονται ανασφαλείς για τον εαυτό μας ή για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις μας (β) ο οργανισμός δεν έχει καμία αρνητική αντίληψη για εμάς (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα του συνδέσμου αποζημιώνει την απουσία του Γιάννη Γκολιδάκη (δ) ο σύνδεσμος είναι στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συνδέσουν την αρχική μας σελίδα όσον αφορά τον σύνδεσμο: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός, (β) δεν υπονοεί ψευδώς την υποστήριξη, την έγκριση ή την επικύρωση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του και (γ) εμπίπτει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν ανήκετε σε έναν από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε για τη σύνδεση με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στον Γιάννη Γκολιδάκη. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τις πληροφορίες επικοινωνίας σας, καθώς και το URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με οποιαδήποτε URL από τις οποίες προτίθεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τα URL στον ιστότοπό μας στα οποία θα θέλατε να συνδέσετε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκριμένοι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας ως εξής:

Με τη χρήση του εταιρικού μας ονόματος.

Με τη χρήση του ομοιόμορφου τοποθετημένου συνδέσμου πόρου.

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη περιγραφή του ιστότοπού μας που έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου ή άλλου εικονογραφήματος του Γιάννη Γκολιδάκη για σύνδεση χωρίς συμφωνία άδειας εμπορικού σήματος.

Ευθύνη Περιεχομένου:

Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπίσετε απέναντι σε όλες τις αξιώσεις που προβάλλονται στον ιστότοπό σας. Δεν θα πρέπει να εμφανίζονται συνδέσμοι σε κανέναν ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντικός, αναιδής ή εγκληματικός, ή ο οποίος παραβιάζει, διαφορετικά παραβιάζει ή προωθεί την παραβίαση ή άλλη παραβίαση, των δικαιωμάτων τρίτων.

Διατήρηση Δικαιωμάτων:

Κρατούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να καταργήσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας μετά από αίτημα. Κρατούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική συνδέσμων μας ανά πάσα στιγμή. Με το συνεχές σύνδεσμο στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να υπόκειστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Κατάργηση συνδέσμων/περιεχομένου από τον ιστότοπό μας:

Εάν βρείτε οποιοδήποτε σύνδεσμο ή περιεχόμενο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικό για οποιονδήποτε λόγο, έχετε την ελευθερία να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήσεις για την κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να απαντήσουμε σε εσάς απευθείας.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές. Δεν εγγυόμαστε την πληρότητά του ή την ακρίβειά του, ούτε υπόσχονται να διασφαλίσουν ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα παραμείνει ενημερωμένο.

Αποποίηση Ευθυνών:

Μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο από το ισχύον δίκαιο, αποκλείουμε όλες τις αναπαραστάσεις, εγγυήσεις και συνθήκες που αφορούν τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα:

περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό.

περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή απάτη.

περιορίσει οποιαδήποτε από τις ευθύνες μας ή τις δικές σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

εξαιρέσει οποιεσδήποτε από τις ευθύνες μας ή τις δικές σας που δεν μπορούν να εξαιρεθούν σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις της ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις ευθύνες που προκύπτουν στο πλαίσιο της αποποίησης ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που προκύπτουν από σύμβαση, από αδίκημα και για παραβίαση νομικού καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα ευθύνομαστε για απώλειες ή ζημίες οιποιουδήποτε είδους.